خونریزی طبیعی قاعدگی به چه صورت است؟ - KOLGE.ir
بانوان

خونریزی طبیعی قاعدگی به چه صورت است؟

خونریزی طبیعی قاعدگی به چه صورت است؟
در افراد مختلف میزان خونریزی قاعدگی و طول دوره پریودی مختلف است. اما این میزان در یک بازه مشخص قرار دارد و اگر میزان خونریزی پریودی ما یا طول دوره قاعدگی از این بازه عبور کرد باید به آن توجه کرد و علت را پیدا کنیم. در این ویدیو طول دوره پریودی و میزان خونریزی طبیعی و استاندارد و جزئیات خون دفع شده در دوره پریودی را بررسی می‌کنیم.

با لیوم همراه شو

liom-app social

بیشتر تماشا کنید

خونریزی طبیعی قاعدگی به چه صورت است؟

دکمه بازگشت به بالا